ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-6402038 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
e-mail : genetics@rajanukul.com

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
1.  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
  รับสมัครผู้ช่วยห้องปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ม 6 ขึ้นไป
รายละเอียดงาน
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม
ไม่ต้องมีประสบการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ อดทน และรู้จักเรียนรู้งาน
ติดต่อคุณวิภา 02 6402038 086 8861203


(18 Aug 2011 )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page :
1  

Copyright © 2009 - 2010 ศูนย์วิจัยพันธุ์ศาสตรการแพทย์ (Center for medical genetics research) All rights reserved